FAQ

Aplicarea standardelor de drepturile omului pentru romii din Romania

Website: deschide website (în fereastră nouă)
Proiect realizat de: Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii - Romani CRISS
In parteneriat cu: Antirasistisk Senter(Centrul Norvegian impotriva Rasismului), Norvegia
Nr. contract: RO2013_C1.3_58
Runda de finanțare: 1
Finantare: 191.803,90 EUR
Buget: 215.510,00 EUR
Judet: Bucuresti
Oras: Bucuresti
Descrierea proiectului
Proiectul a fost necesar pentru aparare drepturile omului in cazul minoritatii rome, o comunitate discriminata in Romania. Proiectul a contribuit la promovarea valorilor democratice, prin protejarea drepturilor omului si combaterea discriminarii pentru populatia roma. Au fost demarate procese in fata instantelor judecatoresti nationale si au trei hotarari ale Curtii Europene a Drepturilor Omului fost primite cu privire la cazuri litigate de Romani Criss in domeniul abuzului politiei fata de romi. Toate cele trei cazuri au fost castigate in fata Curtii Europene, care a stabilit incalcarea art. 2 (dreptul la viata), art. 3 (interzicerea torturii si tratamente inumane sau degradante) si art. 14 (interzicerea discriminarii). Urmatoarele categorii de activitati au urmarit combaterea rasismului si discriminarii: asigurare de asistenta juridica pentru persoane de etnie roma (113 persoane); cercetare (ghid de bune practici pentru combaterea discursului rasist impotriva romilor, abuzul oficialilor responsabili cu aplicarea legii in relatia cu populatia de etnie roma. colectarea datelor si realizarea raportului cu privire la reflectarea romilor in mass-media, elaborarea raportului tematic cu privire la dreptul la locuire, cai de atac eficiente in caz de discriminare); advocacy (elaborarea si diseminarea Ghodului de adresare pentru alesii locali); initierea negocierilor pentru a semna un protocol si a dezvolta un parteneriat inter-sectorial intre Romani CRISS, Ministerul Afacerilor Interne/Inspectoratul General al Politiei Romane si Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) in ceea ce priveste relatia dintre populatia de etnie roma si politie; informare in comunitatile de romi cu privire la respectarea drepturilor prin intermediul site-ului dezvoltat in cadrul proiectului www.drepturile-omului.info. Un instrument important dezvoltat in cadrul proeictului l-a reprezentat crearea si consolidarea retelei de monitori locali pentru drepturile omului, ca instrument comunitar de prevenire si combatere a tuturor formelor de discriminare. Reteaua este principalul instrument prin care proiectul ajunge dirct in comunitatile de romi. Informatii cu privire la situatia drepturilor omului si la metode de a le proteja au fost colectate si diseminate persoanelor de etnie roma. Reteaua reprezinta metoda prin care proiectul asigura promovarea cetateniei active. Prin intermediul actiunilor monitorilor, proiectul a contribuit la capacitatea de supraveghere la nivel local.