FAQ

Informații generale

Fondul pentru Relaţii Bilaterale este parte integranta a Fondului ONG si are drept scop creşterea cooperării între entităţi din România şi din statele donatoare (Norvegia, Islanda si Leichtenstein), îmbunătăţirea cunoaşterii şi întelegerii reciproce şi împărtăşirea rezultatelor activităţilor lor.

Fondul pentru Relații Bilaterale are două direcţii principale:

 • Măsura a) Dezvoltarea partneriatului – identificarea de parteneri în vederea implementării unor viitoare proiecte în parteneriat cu entităţi din statele donatoare, anterior sau în timpul pregătirii unei cereri de finanțare, dezvoltarea unor astfel de parteneriate şi pregătirea în parteneriat cu entităţi din statele donatoare a unei cereri de finanțare, şi
 • Măsura b) Reţele și schimb de experienţă – lucru în reţea, transfer de experienţă, împărtăşire şi transfer de cunoștințe, tehnologie, experiențe și bune practici între iniţiatori ai proiectului din România și entități din statele donatoare.

Alocarea financiară totală a Fondului pentru Relaţii Bilaterale este de 500.000 Euro.

 

Pe parcursul intregii perioade de implementare a Fondului ONG în Romania (2013-2016), acţiunile avute in vedere pentru finantare in cadrul Fondului pentru Relatiile Bilaterale includ:

 • Două Apeluri pentru cereri de finanţare în cadrul Măsurii a. Dezvoltarea parteneriatului
  • Apel nr. 1 – data de lansare: 22 Aprilie 2013; alocare financiară - 70,000 Euro (detalii despre rezultatele apelului se regasesc aici)
  • Apel nr. 2 – data de lansare estimată: Noiembrie 2013; alocare financiară – cel puţin 59,409 Euro
 • Seminarii pentru identificarea de parteneri si ateliere de lucru tematice, care implica organizatii romanesti si potentiali parteneri din statele donatoare:
  • Primele seminarii si ateliere tematice au fost organizate în cadrul Conferintei de lansare a Fondului ONG in Romania, 18-19 aprilie 2013 in Bucuresti
  • Seminar pentru identificarea de parteneri  organizat in Bucurestri, 26-27 Noiembrie 2013.
 • Apel de cereri de finantare pentru participarea la seminarii, conferinte si alte evenimente care faciliteaza contactul si schimbul de experienta intre organizatii neguvernamentale din Romania si organizatii din statele donatoare. Acest apel se va lansa in cadrul Masurii b) Retele si schimb de experienta – apel continuu 2014/2015.
 • Vizite de studiu organizate de Operatorul Programului in cadrul Masurii b) Retele si schimb de experienta (2014/2015). Temele provizorii care vor fi abordate in cadrul acestor vizite se refera la: probleme legate de incluziune sociala si modelul social pentru furnizarea de servicii; educatie / copii si tineri; protectia mediului.
 • Seminarii si ateliere de lucru tematice care sa disemineze si exploateze experienta si lectiile invatate in urma implementarii unor proiecte in parteneriat si sa abordeze viitoare initiative. Aceste activitati vor fi organizate de Operatorul Programului.


Toate acţiunile sprijinite in cadrul Fondului pentru Relatii Bilaterale vor contribui la consolidarea relatiilor bilaterale, definite prin "Cooperare, rezultate comune si cresterea cunoasterii si intelegerii reciproce intre statele donatoare si statele beneficiare ca functie primordiala a Granturilor SEE si Norvegiene."

Toți solicitanții și partenerii implicaţi în activităţi trebuie să respecte valorile democratice și drepturile omului.