FAQ

Votati copiii inca o data

Proiect realizat de: Asociatia pentru Educatie si Dezvoltare Comunitara
In parteneriat cu: Primaria Tiganesti
Nr. contract: RO2014_C1.1_87
Runda de finanțare: 2
Finantare: 73.444,30 EUR
Buget: 81.679,30 EUR
Judet: Teleorman
Oras: Tiganesti
Descrierea proiectului
Proiectul „Votati copiii inca o data!” s-a desfasurat in 6 localitati rurale din judetul Teleorman. Acesta a oferit comunitatilor un model de implicare comunitara prin care copiii sa-si dezvlte capacitatile si sa fie responsabilizati sa se implice activ in rezolvarea unor probleme cu care ei sau comunitatea in ansamblu se confrunta. S-au infiintat astfel 6 Consilii Locale ale Copiilor (CLC). Acestea reprezinta un cadrul institutional si functional pe baza caruia a fost realizat, un sistem de relatii intre elevi, cadre didactice si autoritati locale, la nivelul comunitatilor. Proiectul a reusit sa creeze un model de informare, mobilizare si valorificare a potentialului elevilor pentru a participa activ la luarea deciziilor care ii privesc in mod direct. Prima faza a proiectului a constat in selectarea comunitatilor care au luat parte la proiect, si, de asemenea, in constientizarea oportunitatilor, a implicarii si a angajamentului fata de proiect. In acest sens, au fost semnate acorduri de parteneriat, in care au fost stipulate responsabilitatile si gradul de implicare a fiecaruia dintre parteneri. S-a realizat o analiza a factorilor interesati cu privire la existenta in comunitate a CLC. A urmat „Campania electorala” in scoli, facuta de copii pentru a fi alesi de colegii lor ca membrii ai CLC. Dupa ziua alegerilor, in fiecare comunitate s-a realizat investirea primarului, viceprimarului, secretarului si a consilierilor locali urmata de validarea Consiliului Local al Copiilor. Au fost realizate Planurile Locale de Actiune pentru Copii pentru a caror implementare au fost concepute si implementate proiecte comunitare. Printre aceste proiecte, cele mai relevante sunt: organizarea de competitii sportive si expozitii cu produse realizate de copii, organizarea unei vizite la Parlamentul Romaniei cu toti membrii consiliilor locale pentru copii, etc. Pentru diseminarea modelului de Consiliu Local al Copiilor a fost realizata o campanie de promovare in 30 de comunitati rurale, iar la final a fost organizata conferinta cu tema „Rolul copiilor in dezvoltarea comunitatilor locale”. Activitatile realizate de CLC au fost reflectate intr-un buletin informativ, o revista a CLC si intr-un raport de activitate al fiecarui CLC.