FAQ

Reteaua de Incluziune Sociala a Romilor - Capacitare si Advocacy

Website: deschide website (în fereastră nouă)
Proiect realizat de: Agentia de Dezvoltare Comunitara Impreuna
In parteneriat cu: Policy Center for Roma and Minorities; Centrul de Resurse pentru participare publica (CeRe)
Nr. contract: RO2013_C5.2_27
Runda de finanțare: 1
Finantare: 148.121,00 EUR
Buget: 164.579,00 EUR
Judet: Bucuresti
Oras: Bucuresti
Descrierea proiectului
Prin proiectul ”Reteaua de Incluziune Sociala a Romilor – Capacitare si Advocacy”, Agentia ”Impreuna” si partenerii sai si-au propus capacitarea organizatiilor mici si medii de la firul ierbii de a accesa fonduri si de a derula campanii de advocacy pentru prioritizarea problemelor comunitatilor de romi pe agendele publice. Reteaua RISOROM realizata in cadrul proiectului, formata din 24 de ONG-uri de la nivel local si national, a inaintat 17 cereri de finantare din care 4 au fost deja implementate. De asemenea, reteaua a organizat 7 mese rotunde regionale axate pe introducerea masurilor privind includerea sociala a populatiei de etnie roma in strategiile de dezvoltare locala si in modalitatile de utilizare a fondurilor europene pentru implementarea acestor strategii locale. Aceste evenimente au fost urmate de incheierea a 12 parteneriate cu autoritatile locale avand ca obiectiv principal crearea si implementarea de strategii locale privind incluziunea sociala a romilor. Masurile privind populatia de etnie roma din cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locala se refera la: imbunatatirea accesului la educatie pentru copiii de etnie roma; scaderea abandonului scolar si incurajarea tranzitiei la nivelul de invatamant liceal; cresterea gradului de alfabetizare in randul tinerilor si adultilor de etnie roma; implementarea de programe de formare profesionala pentru locurile de munca existente in localitate sau in apropierea acesteia; incurajarea afacerilor mici ale locuitorilor de etnie roma cu nivel scazut de educatie; eliberarea actelor de proprietate pentru casele in care traiesc familii rome sau furnizare de electricitate sau sistem de canalizare in comunitatile rome. O parte din aceste aspecte au avut masuri concrete de monitorizare implementate in cadrul proiectului. De exemplu, pentru situatia privind locuirea, 62 de familii din orasul Murgeni (judet Vaslui) au obtinut documente de proprietate