FAQ

Implicarea Comunitatii - Actiune Responsabila (ICAR)

Website: deschide website (în fereastră nouă)
Proiect realizat de: Fundatia Parteneri pentru Dezvoltare Locala (FPDL)
In parteneriat cu: Asociatia Euro-House Bustuchin; Primaria Comunei Bustuchin; Asociatia Aurora Hurezani; Primaria comunei Hurezani
Nr. contract: RO2013_C1.1_47
Runda de finanțare: 1
Finantare: 71.054,50 EUR
Buget: 78.949,44 EUR
Judet: Bucuresti
Oras: Bucuresti
Descrierea proiectului
Proiectul ”Implicarea Comunitatii – Actiune Resposabila (ICAR)” a abordat problema implicarii reduse in viata comunitatii a cetatenilor si s-a axat pe dezvoltarea capacitatii comunitatilor Bustuchin si Hurezani, judetul Gorj de a-si mobiliza cetatenii, organizatiile si institutiile in vederea construirii unui cadru coerent de actiune privind alocarea judicioasa a resurselor locale, pe bazele participarii comunitare pentru dezvoltare locala. Activitatile principale ale proiectului s-au dezvoltat in jurul unui proces complex de participare cetateneasca prin utilizarea mecanismelor de consultare a cetatenilor si promovarea intereselor acestora in fata autoritatilor locale si de procese participative de planificare strategica pentru dezvoltare locala. Grupurile cetatenesti participante in proiect au dezvoltat si consolidat structuri informale mixte (cetateni, ONG-uri, APL, sectorul economic/afaceri, sectorul socio-cultural, alte sectoare reprezentantive din comunitati), denumite Grupuri Locale pentru Implementarea si Monitorizarea Strategiei de dezvoltare locala –GLIMS cu putere de influentare a actului decizional al autoritatilor locale pe domeniile de dezvoltare locala. In cadrul proiectlui au fost create o serie de documente importante ce au presupus procese participative si care vor continua sa fie promovate si implementate si dupa finalizarea proiectului: Strategia de Dezvoltare Locala Hurezani 2016 – 2020, 2 propuneri de politici publice de interes local, 4 proiecte de dezvoltare locala pentru Bustuchin, 3 manuale de formare si lucru, 5 materiale de formare pentru dezvoltare organizationala, 4 ghiduri de implicare a cetatenilor, o brosura de bune practici. Principala schimbare propusa de proiect este abordarea inovatoare a dezvoltarii comunitare participative combinand abordarea traditionala de sus in jos cu cea moderna de jos in sus, facilitand participarea activa a tuturor celor interesati de dezvoltarea durabila a comunitatii (cetateni, ONGuri, sector economic local, sectorul socio-cultural, educational, de sanatate, etc.). Principala realizare a proiectului consta in faptul ca cele doua comunitati implicate au acum capacitatea sa initieze politici publice, sa initieze, sa planifice si sa dezvolte proiecte locale ce vor asigura conditiile planificarii participative la nivel local. Beneficiul parteneriatului creat pentru implementarea proiectului va fi continuat prin imbunatatirea relatiilor de colaborare intre organizatii si institutii in ambele comunitati si prin experienta acumulata in cadrul proiectului de catre membrii comunitatii ce poate fi valorificata prin proiecte axate pe dezvoltarea rurala a comunitatii.