FAQ

Servicii Socio-Educationale Pentru Incluziunea Romilor (Romedin)

Website: deschide website (în fereastră nouă)
Proiect realizat de: Fundatia Desire -Fundatia pentru Deschidere si Reflectie Sociala
In parteneriat cu: Asociatia Femeilor impotriva Violentei - Artemis; Fundatia Tranzit; Asociatia Comunitara A Romilor Din Coastei; Departamentul De Asistenta Sociala al Facultatii De Sociologie si Asistenta Sociala; Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca; Inspectoratul scolar Judetean Cluj; Primaria Municipiului Cluj-Napoca
Nr. contract: RO2013_C4_38
Runda de finanțare: 1
Finantare: 224.952,30 EUR
Buget: 249.947,00 EUR
Judet: Cluj
Oras: Cluj-Napoca
Descrierea proiectului
ROMEDIN a furnizat servicii socio-educationale pentru copii din zona dezavantajata Pata Rat (comunitate roma in apropierea orasului Cluj-Napoca) pentru a sustine participarea lor la educatie formala si nonformala de calitate. A fost realizata o cercetare pentru a evalua nevoile comunitatii si pentru fundamenta organizarea activitatilor din proiect. In 6 scoli in care sunt inscrisi copii din Pata Rat a fost organizat un program de afterschool, constand intr-un pachet de servicii stabilit in functie de nevoile identificate: transport, masa, sprijin educational, educatie civica si in domeniu drepturilor omului, dezvoltare personala - 458 de copii roma au beneficiat de aceste servicii. De asemenea au fost organizate activitati artistice gazduite de Casa Tranzit, sub forma unor ateliere de educatie vizuala si de teatru comunitar, activitati care au implicat 80 de copii. In cadrul proiectului au fost furnizate servicii de consiliere psihologica pentru prevenirea abandonului scolar, au fost desfasurate activitati specifice in scolile selectate, pe tema abandonului scolar, violenta intre egali si abuz sexual. Au fost organizate patru ateliere cu parintii (locuitori din Pata Rat), reprezentanti ai autoritatilor locale, ai Inspectoratului Scolar Judetean, profesori din scolile partenere in proiect si din alte scoli din Cluj, reprezentanti ai mass media locale. La aceste ateliere au participat 40 de persoane. Au fost organizate grupuri de lucru cu profesori din toate scolile, si grupuri consultative ale elevilor si parintilor. A fost creata si dezvoltata reteaua scolilor incluzive din Cluja a fost elaborata strategia Retelei Scolilor Incluzive (pentru incluziunea copiilor romi) si a fost agreata in cadrul unor acorduri semnate cu 14 scoli, Primaria Cluj Napoca, Inspectoratul Scolar Judetean Cluj si Fundatia Desire.