FAQ

Guvernare participativa activa pentru dezvoltare durabila prin reconstructia ecologica a luncii Dunarii

Website: deschide website (în fereastră nouă)
Proiect realizat de: Asociatia WWF Programul Dunare Carpati Romania
Nr. contract: RO2013_C3_006
Runda de finanțare: 1
Finantare: 150.000,00 EUR
Buget: 190.000,00 EUR
Judet: Bucuresti
Oras: Bucuresti
Descrierea proiectului
Lunca Dunarii a fost supusa deteriorarii continue prin indiguire, drenarea zonelor umede asociate, constructia de baraje si poluare. Toate aceste actiuni au dus la epuizarea resurselor naturale, pierderea biodiversitatii si a serviciilor ecosistemice, adaptarerea redusa la schimbarile climatice si inegalitate sociala si economica. Existenta si accesul la informatiile care privesc starea actuala a ecosistemelor, determina participarea cetatenilor la procesul de luare a deciziilor. De asemenea informatia creste nivelul de constientizare a populatiei locale in ceea ce priveste contributia pozitiva pe care ecosistemele inundabile o au in relatie cu atenuarea schimbarilor climatice si reducerea intensitatii inundatiilor de-a lungul Dunarii. In acest sens, obiectivul pe termen lung si valoarea adaugata a proiectului consta in implicarea comunitatilor locale prin procese participative, care sunt esentiale pentru refacerea ecologica a zonei pilot Greaca, in armonie cu interesele sociale si economice locale. Prin urmare, in cadrul proiectului a fost creat un model ecologic de restaurare a mlastinilor sau a zonelor care retin apa care a demonstrat ca restaurarea ecologica este benefica pentru dezvoltarea sociala si economica a comunitatilor locale si ca acestea pot oferi beneficii consiliilor locale sau proprietarilor de terenuri. In vederea obtinerii rezultatelor planificate si a participarii active a partilor interesate la procesul de luare a deciziilor, la nivel local a fost dezvoltata o platforma. Platforma a dezvoltat un document de pozitie (o rezolutie) in ceea ce priveste posibilitatile viitoare de redimensionare a dezvoltarii sociale si economice prin refacerea zonelor umede din zona agricola Greaca. In acelasi timp a fost elaborata o evaluare a beneficiilor serviciilor ecosistemelor zonelor umede din zona pilot precum si o analiza care a identificat alternativele propunerilor legislative care facilitează reconstrucţia ecologică, dezvoltand o metodologie pentru calcularea masurilor compensatorii pentru zona pilot Greaca. Pentru ca rezultatele studiilor sa poata fi preluate in politicile publice la nivel national a fost constituit un grup de lucru al carui rol a constat in identificarea si dezbaterea unor solutii viabile pentru punerea in aplicare a unei strategii si a unei viziuni pentru reconstructia ecologica la nivel national. Un numar de 25 de reprezentanti ai ministerelor si structurilor publice au fost informati si implicati in mod activ in redactarea acestor studii. Platforma destinata participarii active a partilor interesate a implicat mai mult de 100 de persoane in dezbateri si in procesele de luare a deciziilor si a crescut gradul de constientizare la nivel de comunitate.