FAQ

Educatia inclusiva - un drept al copilului cu dizabilitati

Website: deschide website (în fereastră nouă)
Proiect realizat de: Fundatia de Abilitare Speranta
In parteneriat cu: Institutul pentru Politici Publice
Nr. contract: RO2013_C2.2_07
Runda de finanțare: 1
Finantare: 67.455,00 EUR
Buget: 74.950,00 EUR
Judet: Timis
Oras: Timisoara
Descrierea proiectului
Desi in 2010 Romania a ratificat Conventia ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, raportul de analiza ”Educatia – (ne)sansa la integrare a copiilor cu dizabilitati” elaborat in cadrul acestui proiect, reprezinta prima evaluare nationala a stadiului actual al integrarii copiilor cu dizabilitati in scolile de masa. Pe tot parcursul proiectului au avut loc discutii si intalniri de lucru cu reprezentanti ai Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice, Inspectorate Scolare Judetene, profesori, parinti, ONG-uri. Acestea au urmarit evaluarea stadiului actual al incluziunii educationale a copiilor cu dizabilitati/CES in invatamantul de masa, identificarea deficientelor de sistem, legislatie sau de practica de lucru, propunerea solutiilor adaptate, si facilitarea dezvoltarii de practici incluzive la nivelul scolilor. Pentru depasirea barierelor ce vizeaza incapacitatea institutionala a unor scoli de a pune la dispozitie cadrelor didactice instrumentele si materialele pentru activitatile educative curriculare si extracuriculare au fost furnizate o serie de produse/rechizite/materiale. Au fost formate 57 de persoane resursa din 30 de scoli, care, la randul lor au oferit consultanta si informatii actuale in materie de incluziune educationala unui numar de 391 de profesori. Au fost constituite 22 grupuri de lucru in sprijinul incluziunii in scolile implicate in proiect. Acestea au purtat discutii despre situatia medicala, educationala si sociala a copiilor din scoala si au propus masuri pentru 593 de copii cu dizabilitati/CES pentru facilitarea dezvoltarii potentialului maxim. Au fost formulate sugestii personalizate pentru dezvoltarea practicilor incluzive pentru fiecare scoala. S-au propus masuri/activitati de sprijinire a cresterii gradului de pregatire a unitatii scolare pentru cuprinderea copiilor cu dizabilitati sau CES prin consolidarea comunitatii, stabilirea valorilor incluzive, dezvoltarea scolii pentru toti, organizarea suportului pentru diversitate, dirijarea invatarii si mobilizarea resurselor. Scolile au beneficiat de materiale de specialitate in materie de incluziune educationala (format fizic si online) si consultanta. Un spot TV care a insumat un numar de 217 aparitii a fost difuzat timp de o luna (23 martie – 22 aprilie 2015) la televiziunea nationala.
Galerie video: