FAQ

Practici europene pentru a promova un mediu fara ura

Peste 40 de organizații ne-guvernamentale din 16 țări, interesați de drepturile omului și combatanți împotriva discursului care instigă la ură, o practică atât de curentă în spațiul public, s-au adunat pentru a discuta la începutului lui martie în Bucureşti. 

Evenimentul l-au numit „No Hate practitioners’ meeting. Mainstreaming best practices” și s-au concentrat pe disecarea acelor inițiative care au avut succes în ridicarea nivelului de conștientizare a acestui tip de comunicare. Organizat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, evenimentul a urmărit să creeze un cadru favorabil schimbului de idei și bune practici care demonstrează necesitatea asumării unei atitudini proactive în ceea ce privește discursul la ură. Activitățile acestor organizații privesc grupurile vulnerabile sau aflate în situații de risc, ținta discursurilor care instigă la ură și violență (membri ai comunității rrome sau ai altor minorități etnice din Europa, imigranți, refugiați, membri ai comunității LGBTQ+, persoane cu dizabilități etc).
 
Mai multe informații despre ideile care au luat naștere la acest eveniment găsiți în acest articol al Asociaţiei Go Free din Cluj.
 
 
Video: