FAQ

Lista scrisorilor de intentie depuse in cadrul Componentei 2. JUSTITIE SOCIALA

La termenul limita de 12 iulie 2013, pentru Subcomponenta 2.2 Combaterea inegalitatilor sociale, saraciei si excluziunii s-au inregistrat 150 de Scrisori de intentie. Lista completa cu scrisorile de intentie primite poate fi consultata aici .

La termenul limita de 15 iulie 2013, pentru Subcomponenta 2.1 Dezvoltarea comunitatilor rurale interetnice s-au inregistrat 182 de Scrisori de intentie. Lista completa cu scrisorile de intentie primite poate fi consultata aici .

Conform procedurilor transmise potentialilor solicitanti in Ghidul Solicitantilor, toate Scrisorile de intentie primite la termen vor fi evaluate, exceptie facand Scrisorile de intentie depuse de Solicitantii care nu au respectat regula urmatoare (vezi Ghidul Solicitantilor subcapitolul 5.1. Procedura de depunere a scrisorilor de intentie): “O organizatie poate depune, in calitate de Solicitant, un numar maxim de 3 Scrisori de intentie in cadrul Componentei JUSTITIE SOCIALA pentru acest Apel pentru Scrisori de intentie, din care maxim 2 Scrisori de intentie pentru aceeasi subcomponenta. Solicitantilor care nu respecta regula specificata mai sus li se vor respinge toate Scrisorile de intentie depuse in cadrul Componentei”.

In urma evaluarii Scrisorilor de intentie, solicitantii vor fi informati individual daca Scrisoarea / Scrisorile de intentie au fost respinse sau daca sunt solicitati sa depuna Dosarul Cererii de finantare. Data depunerii Dosarelor cererilor de finantare va fi comunicata ulterior solicitantilor ale caror scrisori de intentie au fost selectate. Solicitantii preselectati vor avea la dispozitie minim 45 de zile pentru a dezvolta Cererea de finantare.