FAQ

Lista documentelor Consililului Europei cu privire la discursul instigator la ura

Manuale si documente informative

Fisa informativa pe discursul instigator la ura, 2008, Directia de Comunicare, Consiliul Europei.

Fisa informativa pe jurisprundenta CEDO, Discursul instigator la ura, Iunie 2012, Press Unit, Curtea Europeana a Drepturilor Omului.

Anne Weber, Manual privind discursul instigator la ura, Editura Consiliului Europei, Septembrie 2009.

Traind impreuna, Un manual despre standardele Consiliului Europei privind contributia mass-mediei la coeziunea sociala, la dialogul intercultural, intelegere, toleranta si participare democratica,  Editura Consiliului Europei, Aprilie 2009.

 

Cadru legislativ

Articolul 10 al Conventiei Europene a Drepturilor Omului (Libertatea de exprimare)

Protocolul aditional la Conventia privind criminalitatea informatica, referitor la incriminarea actelor de natura rasista si xenofoba comise prin intermediul sistemelor informatice (CETS nr:189)

Conventia - cadru pentru Protectia Minoritatilor Nationale

Opiniile tarilor si comentarii tematice adoptate de catre Comitetul Consultativ privind Conventia-cadru pentru protectia minoritatilor nationale

Al treilea comentariu tematic cu privire la drepturile lingvistice, adoptata la 24 mai 2012.

 

Texte adoptate de catre Comitetul de Ministri ai Consiliului Europei

Recomandarea nr R(97)20 privind discursul instigator la ura adoptat de Comitetul de Ministri al Consiliului Europei la data de 30 octombrie 1997.

Recomandarea nr R(97)21 cu privind mass-media si promovarea unei culturi a tolerantei, adoptata de Comitetul de Ministru al Consiliului Europei la data de 30 octombrie1997.

Declaratia privind libertatea dezbaterilor/discursului politic in media, adoptata de Comitetul de Ministri al Consililui Europei la 12 februarie 2004.

Recomandarea CM /Rec (2011)7 a Comitetului de Ministri catre statele membre privind o noua notiune asupra mass-media, adoptata la 21 septembrie 2011.

 

Recomandarea de politica generala adoptata de ECRI

Recomandarea de politica generala nr.6 privind combaterea materialelor rasiste, xenofobe si antisemite prin intermediul internetului, adoptata de ECRI la 15 decembrie 2000.

Recomandarea de politica generala nr.7 privind legislatia nationala pentru combatere a rasismului si discriminarii rasiale, adoptata de ECRI pe 13 decembrie 2002:.

Recomandarea de politica generala nr. 13 privind compaterea curentului impotriva romilor si discriminarea impotriva romilor, adoptata de ECRI la 24 iunie 2011.

 

Comisia Europeana pentru Democratie prin Lege (Comisia de la Venetia)

Raport cu privire la relatia dintre libertatea de exprimare si libertatea de religie: problema reglemantarii si urmaririi penale in cazul blasfemiei, insultei religioase si a incitarii la ura religioasa, adoptat de Comisia de la Venetia, la cea de-a 76-a sesiunea plenara din 17-18 octombrie 2008. (Versiunea complet editata)

 

Documentele de lucru si opinii publicate de catre Comisarul pentru Drepturile Omului

Documente de lucru, Jurnalism etic si drepturile omului, 2011