FAQ

LANSAREA SUBCOMPONENTEI DEZVOLTAREA COMUNITATILOR RURALE INTERETNICE

10 iunie 2013

Fundatia Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi publica Ghidul si anexele specifice Subcomponentei Dezvoltarea comunitatilor rurale interetnice, din cadrul Componentei JUSTITIE SOCIALA, in cadrul Rundei 1 a Fondului ONG, parte a Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE) 2009-2014, finantat de Islanda, Liechtenstein si Norvegia.

 

Obiectivul general al Componentei JUSTITIE SOCIALA este de a contribui la combaterea excluziunii sociale si reducerea disparitatilor din cadrul societatii si dintre diversele grupuri din societate.

 

Componenta 2 – JUSTITIE SOCIALA este formata din 2 Subcomponente:

Subcomponenta 2.1. Dezvoltarea comunitatilor rurale interetnice care face obiectul prezentului Apel pentru Scrisori de intentie

Subcomponenta 2.2. Combaterea inegalitatilor sociale, saraciei si excluziunii (pentru care a fost lansat un Ghid al Solicitantilor distinct)

 

Obiectivul specific al Subcomponentei 2.1. Dezvoltarea comunitatilor rurale interetnice este de a contribui pe termen mediu si lung la dezvoltarea comunitatilor interetnice dezavantajate si la imbunatatirea situatiei populatiei de etnie roma.

 

Suma totala alocata pentru aceasta Subcomponenta in cadrul primei runde de Apeluri pentru Cereri de finantare este de 3.000.000 Euro.

 

Finantarea este dedicata organizatiilor neguvernamentale. Mai multe informatii cu privire la eligibilitatea solicitantului si partenerilor se regasesc in Ghidul Solicitantilor.

Pentru Componenta 2 JUSTITIE SOCIALA, Procedura de aplicare consta in 2 etape. In prima etapa sunt asteptate Scrisorile de intentie, urmand ca doar pentru Scrisorile de intentie selectate sa fie elaborate Cererile de finantare.

O organizatie poate depune, in calitate de Solicitant, un numar maxim de 3 Scrisori de intentie in cadrul Componentei JUSTITIE SOCIALA, dintre care maxim 2 pentru una dintre cele doua Subcomponente.

Scrisorile de intentie vor fi transmise online, conform procedurii descrise in Ghidul Solicitantilor.

Termenul de depunere a Scrisorilor de intentie este 15 iulie 2013.

Potentialii Solicitanti pot adresa intrebari referitoare la acest Apel pentru Scrisori de intentie prin e-mail, telefon sau fax pana la data de 11 iulie 2013 (inclusiv) in atentia: Radu Lacatus – Senior Grants Officer; E-mail: rural@romacenter.ro; telefon: 0264 420474; fax: 0264 420470.

 

Pentru a veni in sprijinul potentialilor solicitanti, vor fi organizate 5 sesiuni generale de informare care vor contine informatii cu privire la lansarea tuturor celor 5 Componente ale programului de finantare.

 

Documentele aferente prezentului Apel pentru Scrisori de intentie pot fi descarcate de AICI:

Ghidul Solicitantilor

Anexa 6 - Scrisoare de intentie / Formular online

Arhiva documente spre consultare