FAQ

Lansarea Subcomponentei Combaterea inegalitatilor sociale, saraciei si excluziunii

7 iunie 2013

Fundatia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile publica Ghidul si anexele specifice Subcomponentei Combaterea inegalitatilor sociale, saraciei si excluziunii, din cadrul Componentei JUSTITIE SOCIALA, in cadrul Rundei 1 a Fondului ONG, parte a Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE) 2009-2014, finantat de Islanda, Liechtenstein si Norvegia.

 

Obiectivul general al Componentei JUSTIȚIE SOCIALĂ este de a contribui la combaterea excluziunii sociale și reducerea disparităților din cadrul societății și dintre diversele grupuri din societate.

 

Componenta 2 – JUSTITIE SOCIALA este formata din 2 Subcomponente:

Subcomponenta 2.1. Dezvoltarea comunităților rurale interetnice (pentru care urmeaza sa se lanseze un Ghid al Solicitantilor distinct)

Subcomponenta 2.2. Combaterea inegalităților sociale, sărăciei și excluziunii, care face obiectul prezentului Apel pentru Scrisori de intentie

Obiectivul specific al Subcomponentei 2.2. Combaterea inegalităților sociale, sărăciei și excluziunii este de a genera schimbări la nivel de sistem pentru a combate inegalitățile sociale, de a propune măsuri pentru a combate sărăcia și pentru a adresa cauzele excluziunii sociale, conducând la un mediu mai just din punct de vedere social și la luarea unor decizii esențiale pentru a obține justiția socială.

 

Suma totala alocata pentru aceasta Subcomponenta in cadrul primei runde de Apeluri pentru Cereri de finantare este de 780.000 Euro.

 

Finantarea este dedicata organizatiilor neguvernamentale. Mai multe informatii cu privire la eligibilitatea solicitantului si partenerilor se regasesc in Ghidul Solicitantilor.

Pentru Componenta 2 JUSTIȚIE SOCIALĂ, Procedura de aplicare consta in 2 etape. In prima etapa sunt asteptate Scrisorile de intentie, urmand ca doar pentru Scrisorile de intentie selectate sa fie elaborate Cererile de finantare.

O organizatie poate depune, in calitate de Solicitant, un numar maxim de 3 Scrisori de intentie in cadrul Componentei JUSTITIE SOCIALA, dintre care maxim 2 pentru una dintre cele doua Subcomponente.

Scrisorile de intentie vor fi transmise online, conform procedurii descrise in Ghidul Solicitantilor.

Termenul de depunere a Scrisorilor de intentie este 12 iulie 2013.

Potentialii Solicitanti pot adresa intrebari referitoare la acest Apel pentru Cereri de finantare prin e-mail, telefon sau fax pana la data de 10 iulie 2013 (inclusiv) in atentia: Oana Tiganescu – Senior Grants Officer; E-mail: socialjustice@fdsc.ro; telefon: 021 310 01 81; fax: 021 310 01 80.

Pentru a veni in sprijinul potentialilor solicitanti, vor fi organizate 5 sesiuni generale de informare care vor contine informatii cu privire la lansarea tuturor celor 5 Componente ale programului de finantare.

 

Documentele aferente prezentului Apel pentru Scrisori de intentie pot fi descarcate de AICI:

Ghidul Solicitantilor

Anexa 6 - Scrisoare de intentie / Formular online

Arhiva documente spre consultare