FAQ

Lansarea Componentei Servicii Sociale si de baza din cadrul Fondului ONG

11 iunie 2013

Pentru Apelul pentru  Cereri de finantare – Runda 1, Componenta 4 SERVICII SOCIALE SI DE BAZA, potentialii solicitanti care au descarcat documentatia aferenta acestei Componente inainte de data de 11 iunie 2013 sunt rugati sa aiba in vedere urmatoarea corectură intervenita in cadrul anexei Anexei 2 - Bugetul proiectului, foaia de lucru cu alocarea financiara pe rezultate:

  • Unul dintre rezultatele aşteptate (Consolidarea capacităţii ONG-urilor şi promovarea unui cadru favorabil pentru sectorul neguvernamental) care, dintr-o eroare, aparea enumerat de doua ori a fost inlocuit cu Dezvoltarea capacitatii de advocacy si a rolului de watchdog.

Toate celelalte documente raman nemodificate.

Varianta corectata a Anexei 2 – Bugetul proiectului este disponibila pentru descarcare AICI.


27 mai 2013

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile publica Ghidul si anexele specifice Componentei SERVICII SOCIALE SI DE BAZA, in cadrul Rundei 1 a Fondului ONG, parte a Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE) 2009-2014, finantat de Islanda, Liechtenstein si Norvegia.

Obiectivul general al Componentei SERVICII SOCIALE SI DE BAZA este de a creste accesul si furnizarea de servicii sociale si de baza pentru grupuri vulnerabile (copii si tineri in situatii de risc, copii cu dizabilitati si/sau probleme de sanatate mintala si familiile lor, victime ale traficului de persoane si ale violentei domestice  sau violentei motivate de gen, persoane varstnice, populatia din mediul rural, minoritati etnice, migranti, persoane fara adapost, persoane dependente de substante, persoane care se confrunta cu dificultati care pot conduce la excluziune sociala - precum un nivel scazut de educatie, lipsa unui loc de munca, somaj pe termen lung, neinregistrarea ca someri, boli cronice, etc.).

Suma totala alocata pentru aceasta Componenta in cadrul primei runde de Apeluri pentru Cereri de finantare este de 4.800.000 Euro.

Finantarea este dedicata organizatiilor neguvernamentale. Mai multe informatii cu privire la eligibilitatea solicitantului si partenerilor se regasesc in Ghidul Solicitantilor.

O organizatie poate depune, in calitate de Solicitant, un numar maxim de 2 Cereri de finantare in cadrul Componentei SERVICII SOCIALE SI DE BAZA pentru acest Apel pentru cereri de finantare, din care numai 1 aplicatie pentru Granturi mari.

Termenul de depunere a aplicatiilor este 29 iulie 2013.

Potentialii Solicitanti pot adresa intrebari referitoare la acest Apel pentru Cereri de finantare prin e-mail, telefon sau fax pana la data de 23 iulie 2013 (inclusiv) in atentia:Oana Tiganescu – Senior Grants Officer; E-mail: welfare@fdsc.ro; telefon: 021 310 01 81; fax: 021 310 01 80.

Raspunsurile vor fi transmise pana cel mai tarziu 25 iulie 2013, iar intrebarile care prezinta interes şi pentru alti Solicitanti, impreuna cu raspunsurile aferente, vor fi publicate pe pagina de internet a Programului.

Pentru a veni in sprijinul potentialilor solicitanti, vor fi organizate 5 sesiuni generale de informare care vor contine informatii cu privire la lansarea tuturor celor 5 Componente ale programului de finantare.

Documentele aferente prezentului Apel pentru Cereri de finantare pot fi descarcate de aici:

Ghidul solicitantului

Anexa 1 Cerere de finantare

Anexa 2 Bugetul proiectului - conform erata 11 iunie 2013

Anexa 3 Declaratia Solicitantului

Anexa 4 Acordul de parteneriat RO

Anexa 4 Acord de parteneriat EN

Anexa 5 Contributia la Rezultatele asteptate ale Fondului ONG