FAQ

Calendarul lansarii apelurilor pentru cereri de finanțare - Runda 1

Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că datele din calendarul de mai jos sunt orientative. 

 

Nr. crt.

Apeluri pentru cereri de finanțare – Runda 1

Data estimativă de lansare

1.

Componenta 1 – IMPLICARE

 

Obiectiv general: încurajarea cetățeniei active și participarea la viața comunității, pentru a asigura respectarea si aplicarea valorilor democratice fundamentale.

 

1.1 Participarea în procesul de luare a deciziilor și implicarea comunității

31 mai

2013

1.2 Voluntariat

1.3 Încurajarea valorilor democratice

2.

Componenta 2 – Justiție socială

Obiectiv general: contribuția la  combaterea excluziunii sociale și reducerea disparităților din cadrul societății și dintre diversele grupuri din societate.

2.1. Dezvoltarea comunităților rurale interetnice

3 - 7 iunie

2013

2.2 Combaterea inegalităților sociale, sărăciei și excluziunii

3.

Componenta 3 – Dezvoltare durabilă

Obiectiv general: sprijinirea dezvoltării durabile și îmbunătățirea stării mediului în România, prin contribuția ONG-urilor și prin participare publică.

30 mai

2013

4.

Componenta 4 – Servicii sociale și de bază

Obiectiv general: creșterea accesului și furnizării de servicii sociale și de bază pentru grupuri vulnerabile

27 mai

2013

5.

Componenta 5 – Dezvoltarea capacității ONG-urilor. Rețele și coaliții

 

Obiectiv general: contribuția la dezvoltarea generală a sectorului ONG în România și la dezvoltarea de rețele, coaliții și think tank-uri eficace

5.1. Sprijin pentru coaliţii şi reţele la nivel regional şi naţional şi pentru think tank-uri

3 - 7 iunie

2013

5.2. Sprijin pentru inițiative care contribuie la dezvoltarea unui cadru favorabil pentru ONG-uri în România și creșterea reprezentării sectorului neguvernamental

5.3. Consolidarea bazei de membri și voluntari ai organizațiilor neguvernamentale și creșterea participării membrilor/voluntarilor în activitățile ONG-urilor

6.

Fondul pentru relații bilaterale: Măsura a. Dezvoltarea parteneriatului

Obiectiv general - Măsura a.: identificarea de parteneri în vederea implementării unor proiecte în parteneriat cu entităţi din statele donatoare, anterior sau în timpul pregătirii unei cereri de finanțare, dezvoltarea unor astfel de parteneriate şi pregătirea în parteneriat cu entităţi din statele donatoare a unei Cereri de finanțare.

22 aprilie 2013