FAQ

Lansarea Subcomponentei Dezvoltarea comunitatilor rurale interetnice din cadrul Rundei a doua a Fondului ONG

18 august 2014

Fundatia Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi publica Ghidul si anexele specifice Subcomponentei Dezvoltarea comunitatilor rurale interetnice, din cadrul Componentei JUSTITIE SOCIALA, in cadrul Rundei a doua a Fondului ONG, parte a Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE) 2009-2014, finantat de Islanda, Liechtenstein si Norvegia.

 

Obiectivul general al Componentei JUSTITIE SOCIALA este de a contribui la combaterea excluziunii sociale si reducerea disparitatilor din cadrul societatii si dintre diversele grupuri din societate.

 

Componenta 2 – JUSTITIE SOCIALA este formata din 2 Subcomponente:

Subcomponenta 2.1. Dezvoltarea comunitatilor rurale interetnice care face obiectul prezentului Apel pentru Cereri de finantare

Subcomponenta 2.2. Combaterea inegalitatilor sociale, saraciei si excluziunii (pentru care a fost lansat un Ghid al Solicitantilor distinct)

 

Obiectivul specific al Subcomponentei 2.1. Dezvoltarea comunitatilor rurale interetnice este de a contribui pe termen mediu si lung la dezvoltarea comunitatilor interetnice dezavantajate si la imbunatatirea situatiei populatiei de etnie roma.

 

Suma totala alocata pentru aceasta Subcomponenta in cadrul primei runde de Apeluri pentru Cereri de finantare este de 863,000 Euro.

 

Finantarea este dedicata organizatiilor neguvernamentale. Mai multe informatii cu privire la eligibilitatea solicitantului si partenerilor se regasesc in Ghidul Solicitantilor.

O organizatie poate depune, in calitate de Solicitant, un numar maxim de 2 Cereri de finantare in cadrul Rundei a doua, din care numai 1 propunere pentru Granturi mari. O organizatie care a contractat si/sau se afla in etapa de precontractare cu 2 sau mai multe proiecte in cadrul Rundei 1 (cumulat pe toate componentele) poate depune in calitate de Solicitant maxim 1 Cerere de finantare in cadrul Rundei a doua.

 

Termenul de depunere a Cererilor de finantare este 17 octombrie 2014.

 

Potentialii Solicitanti pot adresa intrebari referitoare la acest Apel pentru Cereri de finantare prin e-mail, telefon sau fax pana la data de 10 octombrie 2014 (inclusiv) in atentia: Radu Lacatus – Senior Grants Officer; E-mail: rural@romacenter.ro; telefon: 0264 420474; fax: 0264 420470.

Raspunsurile vor fi transmise pana cel mai tarziu 14 octombrie 2014, iar intrebarile care prezinta interes si pentru alti Solicitanti, impreuna cu raspunsurile aferente, vor fi publicate pe pagina de internet a Fondului ONG – www.fondong.fdsc.ro.

 Documentele aferente prezentului Apel pentru Cereri de finantare pot fi descarcate de AICI:

Ghidul Solicitantilor

Anexa 1 - Format Cerere de finantare

Anexa 2 - Bugetul proiectului

Anexa 3 - Declaratia Solicitantului

Anexa 4 - Acord de parteneriat RO

Anexa 4 - Acord de parteneriat EN

Anexa 5 - Contributia la rezultatele asteptate

Anexa 6 - Graficul activitatilor

Contractul de finantare nerambursabila si anexele sale

 

Procedura de aplicare consta in completarea Cererii de finantare si incarcarea anexelor sale exclusiv printr-un sistem de aplicare online: www.finantare.fdsc.ro. Detalii cu privire la aplicarea online sunt prezentate in Ghidul Solicitantilor.