FAQ

Lansarea Subcomponentei Combaterea inegalitatilor sociale, saraciei si excluziunii din cadrul Rundei a doua a Fondului ONG

12 august 2014

Fundatia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile publica Ghidul si anexele specifice Subcomponentei Combaterea inegalitatilor sociale, saraciei si excluziunii, din cadrul Componentei JUSTITIE SOCIALA, in cadrul Rundei a doua a Fondului ONG, parte a Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE) 2009-2014, finantat de Islanda, Liechtenstein si Norvegia.

 

Obiectivul general al Componentei JUSTIȚIE SOCIALĂ este de a contribui la combaterea excluziunii sociale și reducerea disparităților din cadrul societății și dintre diversele grupuri din societate.

 

Componenta 2 – JUSTITIE SOCIALA este formata din 2 Subcomponente:

Subcomponenta 2.1. Dezvoltarea comunităților rurale interetnice (pentru care va fi lansat un Ghid al Solicitantilor distinct)

Subcomponenta 2.2. Combaterea inegalităților sociale, sărăciei și excluziunii, care face obiectul prezentului Apel pentru Cereri de finantare

 

Obiectivul specific al Subcomponentei 2.2. Combaterea inegalităților sociale, sărăciei și excluziunii este de a genera schimbări la nivel de sistem pentru a combate inegalitățile sociale, de a propune măsuri pentru a combate sărăcia și pentru a adresa cauzele excluziunii sociale, conducând la un mediu mai just din punct de vedere social și la luarea unor decizii esențiale pentru a obține justiția socială.

 

Suma totala alocata pentru aceasta Subcomponenta in cadrul primei runde de Apeluri pentru Cereri de finantare este de 649.635 Euro.

 

Finantarea este dedicata organizatiilor neguvernamentale. Mai multe informatii cu privire la eligibilitatea solicitantului si partenerilor se regasesc in Ghidul Solicitantilor.

O organizatie poate depune, in calitate de Solicitant, un numar maxim de 2 Cereri de finantare in cadrul Rundei a doua, din care numai 1 propunere pentru Granturi mari. O organizatie care a contractat si/sau se afla in etapa de precontractare cu 2 sau mai multe proiecte in cadrul Rundei 1 (cumulat pe toate componentele) poate depune in calitate de Solicitant maxim 1 Cerere de finantare in cadrul Rundei a doua.

 

Termenul de depunere a Cererilor de finantare este 13 octombrie 2014.

 

Potentialii Solicitanti pot adresa intrebari referitoare la acest Apel pentru Cereri de finantare prin e-mail, telefon sau fax pana la data de 6 octombrie 2014   (inclusiv) in atentia: Ileana Hargalas – Senior Grants Officer; E-mail: socialjustice@fdsc.ro; telefon: 021 310 01 81; fax: 021 310 01 80.

Raspunsurile vor fi transmise pana cel mai tarziu 8 octombrie 2014, iar intrebarile care prezinta interes si pentru alti Solicitanti, impreuna cu raspunsurile aferente, vor fi publicate pe pagina de internet a Fondului ONG – www.fondong.fdsc.ro.

 Documentele aferente prezentului Apel pentru Cereri de finantare pot fi descarcate de AICI:

Ghidul Solicitantilor

Anexa 1- Format Cerere de finantare

Anexa 2 - Bugetul proiectului

Anexa 3 - Declaratia Solicitantului

Anexa 4 - Acord de parteneriat RO

Anexa 4 - Acord de parteneriat EN

Anexa 5 - Contributia la rezultatele asteptate

Anexa 6 - Graficul activitatilor

Contractul de finantare nerambursabila si anexele sale

Procedura de aplicare consta in completarea Cererii de finantare si incarcarea anexelor sale exclusiv printr-un sistem de aplicare online: www.finantare.fdsc.ro. Detalii cu privire la aplicarea online sunt prezentate in Ghidul Solicitantilor.