FAQ

Lansarea Componentei Servicii Sociale si de Baza din cadrul Rundei a doua a Fondului ONG

8 August 2014

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile publica Ghidul Solicitantilor si anexele specifice Componentei SERVICII SOCIALE SI DE BAZA, in cadrul Rundei a doua a Fondului ONG, parte a Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE) 2009-2014, finantat de Islanda, Liechtenstein si Norvegia.

Obiectivul general al Componentei SERVICII SOCIALE SI DE BAZA este de a creste accesul si furnizarea de servicii sociale si de baza pentru grupuri vulnerabile (copii si tineri in situatii de risc, copii cu dizabilitati si/sau probleme de sanatate mintala si familiile lor, victime ale traficului de persoane si ale violentei domestice  sau violentei motivate de gen, persoane varstnice, populatia din mediul rural, minoritati etnice, migranti, persoane fara adapost, persoane dependente de substante, persoane care se confrunta cu dificultati care pot conduce la excluziune sociala - precum un nivel scazut de educatie, lipsa unui loc de munca, somaj pe termen lung, neinregistrarea ca someri, boli cronice, etc.).

 

Suma totala alocata pentru aceasta Componenta in cadrul cele de-a doua runde de Apeluri pentru Cereri de finantare este de 3.200.000 Euro.

 

Finantarea este dedicata organizatiilor neguvernamentale. Mai multe informatii cu privire la eligibilitatea solicitantului si partenerilor se regasesc in Ghidul Solicitantilor.

O organizatie poate depune, in calitate de Solicitant, un numar maxim de 2 Cereri de finantare in cadrul Rundei a doua, din care numai 1 propunere pentru Granturi mari. O organizatie care a contractat si/sau se afla in etapa de precontractare cu 2 sau mai multe proiecte in cadrul Rundei 1 (cumulat pe toate componentele) poate depune in calitate de Solicitant maxim 1 Cerere de finantare in cadrul Rundei a doua.

 

Termenul de depunere a aplicatiilor este 8 octombrie 2014, ora 16.00.

 

Potentialii Solicitanti pot adresa intrebari referitoare la acest Apel pentru Cereri de finantare prin e-mail, telefon sau fax pana la data de 1 octombrie 2014 (inclusiv) in atentia: Ioana Florea – Senior Grants Officer; E-mail: welfare@fdsc.ro; telefon: 021 310 01 81; fax: 021 310 01 80.

Raspunsurile vor fi transmise pana cel mai tarziu 3 octombrie 2014, iar intrebarile care prezinta interes şi pentru alti Solicitanti, impreuna cu raspunsurile aferente, vor fi publicate pe pagina de internet a Programului.

Documentele aferente prezentului Apel pentru Cereri de finantare pot fi descarcate de AICI.

 

Ghidul Solicitantilor

Anexa 1 - Format Cerere de finantare

Anexa 2 - Bugetul proiectului

Anexa 3 - Declaratia Solicitantului

Anexa 4 - Acord de parteneriat RO

Anexa 4 - Acord de parteneriat EN

Anexa 5 - Contributia la rezultatele asteptate

Anexa 6 - Graficul activitatilor

Contractul de finantare nerambursabila si anexele sale

Procedura de aplicare consta in completarea Cererii de finantare si incarcarea anexelor sale exclusiv printr-un sistem de aplicare online: www.finantare.fdsc.ro. Detalii cu privire la aplicarea online sunt prezentate in Ghidul Solicitantilor.