FAQ

Lansarea Componentei IMPLICARE din cadrul Rundei a doua a Fondului ONG

8 august 2014

Pentru Apelul pentru  Cereri de finantare – Runda 2, Componenta 1 IMPLICARE potentialii solicitanti care au descarcat documentatia aferenta acestei Componente inainte de data de 8 august 2014 sunt rugati sa aiba in vedere urmatoarea corectură intervenita in cadrul Anexei 3 - Declaratia Solcitantului:

  • Referirea eronata din paragraful al treilea al documentului la Sectiunea 3.2.1 Parteneri eligibili din Ghidul Solicitantilor a fost inlocuita cu  referirea la sectiunea 3.2 Eligibilitatea partenerilor din Ghidul Solicitantilor. 

Toate celelalte documente raman nemodificate.

Varianta corectata a Anexei 3 – Declaratia Solicitantului este disponibila pentru descarcare AICI.

 


07 august 2014

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile publica Ghidul si anexele specifice Componentei IMPLICARE, in cadrul Rundei 2 a Fondului ONG, parte a Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE) 2009-2014, finantat de Islanda, Liechtenstein si Norvegia.

Obiectivul general al Componentei IMPLICARE este de a incuraja cetatenia activa si participarea la viata comunitatii, de a asigura respectarea si aplicarea valorilor democratice fundamentale.

Componenta este structurata in 3 subcomponente:

Subcomponenta 1.1Participare la luarea deciziilor si implicare comunitara

Obiectivul specific al acestei subcomponente este de a sustine initiativele organizatiilor neguvernamentale care isi propun cresterea implicarii cetatenilor in comunitate si in procesul de luare a deciziilor si care imbunatatesc  dezvoltarea comunitatilor si a politicilor publice prin cetatenie activa.

Subcomponenta 1.2Voluntariat

Obiectivul specific al acestei subcomponente este de a sustine initiativele care aduc o contributie importanta in comunitate oferind tuturor varstelor si grupurilor sociale oportunitatea de a se implica in actiuni voluntare.

Subcomponenta 1.3Incurajarea valorilor democratice

Obiectivul specific al acestei subcomponente este de a sustine initiative care contribuie la promovarea si respectarea valorilor democratice si a drepturilor omului.

 

Suma totala alocata pentru aceasta Componenta in cadrul celei de-a doua Runde de Apeluri pentru Cereri de finantare este de 2.400.000 Euro.

 

Finantarea este dedicata organizatiilor neguvernamentale. Mai multe informatii cu privire la eligibilitatea solicitantului si partenerilor se regasesc in Ghidul Solicitantilor.

O organizatie poate depune, in calitate de Solicitant, un numar maxim de 2 Cereri de finantare in cadrul Rundei a doua, din care numai 1 propunere pentru Granturi mari. O organizatie care a contractat si/sau se afla in etapa de precontractare cu 2 sau mai multe proiecte in cadrul Rundei 1 (cumulat pe toate componentele) poate depune in calitate de Solicitant maxim 1 Cerere de finantare in cadrul Rundei a doua.

 

Termenul de depunere a aplicatiilor este 6 octombrie 2014, ora 16:00.

 

Potentialii Solicitanti pot adresa intrebari referitoare la acest Apel pentru Cereri de finantare prin e-mail, telefon sau fax pana la data de 29 septembrie 2014 (inclusiv) in atentia: Vlad Dumitrescu – Senior Grants Officer; E-mail: engage@fdsc.ro; telefon: 021 310 01 81; fax: 021 310 01 80.

Raspunsurile vor fi transmise pana cel mai tarziu 01 octombrie 2014, iar intrebarile care prezinta interes si pentru alti Solicitanti, impreuna cu raspunsurile aferente, vor fi publicate pe pagina de internet a Programului.

Documentele aferente prezentului Apel pentru Cereri de finantare pot fi descarcate de AICI.

 

Ghidul Solicitantilor

Anexa 1 - Format Cerere de finantare

Anexa 2 - Bugetul proiectului

Anexa 3 - Declaratia Solicitantului - varianta corecta in urma eratei din 08.08.2014

Anexa 4 - Acord de parteneriat RO

Anexa 4 - Acord de parteneriat EN

Anexa 5 - Contributia la rezultatele asteptate

Anexa 6 - Graficul activitatilor

Contractul de finantare nerambursabila si anexele sale

 

Procedura de aplicare consta in completarea Cererii de finantare si incarcarea anexelor sale exclusiv printr-un sistem de aplicare online: http://www.finantare.fdsc.ro/linii-de-finantare. Detalii cu privire la aplicarea online sunt prezentate in Ghidul Solicitantilor.