FAQ

Lansarea Componentei Dezvoltarea Capacitatii ONG-urilor. Retele si Coalitii din cadrul Rundei a doua a Fondului ONG

14 august 2014

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile publica Ghidul si anexele specifice Componentei DEZVOLTAREA CAPACITAȚII ONG-URILOR. REȚELE ȘI COALIȚII, in cadrul Rundei a doua a Fondului ONG, parte a Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE) 2009-2014, finantat de Islanda, Liechtenstein si Norvegia.

Obiectivul general al Componentei DEZVOLTAREA CAPACITAȚII ONG-URILOR. REȚELE ȘI COALIȚII este de a contribui la dezvoltarea generala a sectorului ONG în Romania și la dezvoltarea de rețele, coaliții și think tank-uri eficace.

 

Componenta este structurata in 3 subcomponente:

Subcomponenta 5.1 – Sprijin pentru coalitii si retele la nivel regional si national si pentru think tank-uri

Obiectivul specific al acestei subcomponente este de a consolida capacitatea interna a coalitiilor, retelelor si think tank-urilor  pentru ca acestea sa își serveasca mai bine beneficiarii, membrii și publicul larg și pentru implementarea de initiative relevante de monitorizare a autoritaților publice, formularea de propuneri de politici publice si dezvoltarea de campanii de advocacy la nivel regional si national.

 

Subcomponenta 5.2 – Sprijin pentru inițiative care contribuie la dezvoltarea unui cadru favorabil pentru ONG-uri în Romania și creșterea reprezentarii sectorului neguvernamental

Obiectivul specific al acestei subcomponente este de a susține dezvoltarea unui cadru favorabil pentru înregistrarea și funcționarea ONG-urilor în Romania, creșterea vizibilitații și a capacitații de atragere de fonduri în vederea unei mai bune reprezentari la nivelul întregului sector.  

 

Subcomponenta 5.3 – Consolidarea bazei de membri și voluntari ai organizațiilor neguvernamentale și creșterea participarii membrilor/voluntarilor în activitațile ONG-urilor

Obiectivul specific al acestei subcomponente este de a sprijini ONG-urile în vederea atragerii și menținerii de membri și/sau voluntari și de a îmbunatați capacitatea acestora de a își extinde aria de intervenție și de a multiplica activitațile cu impact pozitiv.

 

Suma totala alocata pentru aceasta Componenta in cadrul celei de-a doua runde de Apeluri pentru Cereri de finantare este de 1.100.000 Euro.

 

Finantarea este dedicata organizatiilor neguvernamentale. Mai multe informatii cu privire la eligibilitatea solicitantului si partenerilor se regasesc in Ghidul Solicitantilor.

O organizatie poate depune, in calitate de Solicitant, un numar maxim de 2 Cereri de finantare in cadrul Rundei a doua, din care numai 1 propunere pentru Granturi mari. O organizatie care a contractat si/sau se afla in etapa de precontractare cu 2 sau mai multe proiecte in cadrul Rundei 1 (cumulat pe toate componentele) poate depune in calitate de Solicitant maxim 1 Cerere de finantare in cadrul Rundei a doua.

 

Termenul de depunere a Cererilor de finantare este 14 octombrie 2014, ora 16.00.

 

Potentialii Solicitanti pot adresa intrebari referitoare la acest Apel pentru Cereri de finantare prin e-mail, telefon sau fax pana la data de 7 octombrie 2014 (inclusiv) in atentia: Adriana Popescu – Senior Grants Officer; E-mail: ngodevelopment@fdsc.ro;  telefon: 021 310 01 81; fax: 021 310 01 80.

Raspunsurile vor fi transmise pana cel mai tarziu 9 octombrie 2014, iar intrebarile care prezinta interes si pentru alti Solicitanti, impreuna cu raspunsurile aferente, vor fi publicate pe pagina de internet a Programului.

Documentele aferente prezentului Apel pentru Cereri de finantare pot fi descarcate de aici:

Ghidul Solicitantilor

Anexa 1 - Format Cerere de finantare

Anexa 2 - Bugetul proiectului

Anexa 3 - Declaratia Solicitantului

Anexa 4 - Acord de parteneriat RO

Anexa 4 - Acord de parteneriat EN

Anexa 5 - Contributia la rezultatele asteptate

Anexa 6 - Graficul activitatilor

Contractul de finantare nerambursabila si anexele sale

 

Procedura de aplicare consta in completarea Cererii de finantare si incarcarea anexelor sale exclusiv printr-un sistem de aplicare online: http://www.finantare.fdsc.ro/linii-de-finantare. Detalii cu privire la aplicarea online sunt prezentate in Ghidul Solicitantilor.