FAQ

Lansarea Componentei Dezvoltare Durabila din cadrul Rundei a doua a Fondului ONG

11 august 2013

Fundatia pentru Parteneriat publica Ghidul si anexele specifice Componentei DEZVOLTARE DURABILA, in cadrul Rundei a doua a Fondului ONG, parte a Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE) 2009-2014, finantat de Islanda, Liechtenstein si Norvegia.

Obiectivul general al Componentei DEZVOLTARE DURABILA este sprijinirea dezvoltarii durabile si imbunatatirea starii mediului in Romania, prin contributia ONG-urilor si prin participare publica. Aceasta Componenta va sprijini proiecte care se incadreaza in urmatoarele domenii principale de interes: schimbarile climatice, protectia biodiversitatii si peisajului, ecoturism, activitati de advocacy si watchdog de mediu / constientizare ecologica si participare publica sporita in luarea deciziilor de mediu si educatie ecologica.

 

Suma totala alocata pentru aceasta Componenta in cadrul celei de-a doua runde de Apeluri pentru Cereri de finantare este de 1.400.000 Euro.

 

Finantarea este dedicata organizatiilor neguvernamentale. Mai multe informatii cu privire la eligibilitatea solicitantului si partenerilor se regasesc in Ghidul Solicitantilor.

O organizatie poate depune, in calitate de Solicitant, un numar maxim de 2 Cereri de finantare in cadrul Rundei a doua, din care numai 1 propunere pentru Granturi mari. O organizatie care a contractat si/sau se afla in etapa de precontractare cu 2 sau mai multe proiecte in cadrul Rundei 1 (cumulat pe toate componentele) poate depune in calitate de Solicitant maxim 1 Cerere de finantare in cadrul Rundei a doua.

 

Termenul de depunere a aplicatiilor este 10 octombrie 2014, ora 16:00.

 

Potentialii Solicitanti pot adresa intrebari referitoare la acest Apel pentru Cereri de finantare prin e-mail, telefon sau fax pana la data de 3 octombrie 2014 (inclusiv) in atentia: Csilla Péter – Grants Officer; E-mail: environment@repf.ro; telefon/fax: 0266 310 678;

Raspunsurile vor fi transmise pana cel mai tarziu 7 octombrie 2014, iar intrebarile care prezinta interes si pentru alti Solicitanti, impreuna cu raspunsurile aferente, vor fi publicate pe pagina de internet a Fondului ONG si pe pagina de internet a Fundatiei pentru Parteneriat.

Documentele aferente prezentului Apel pentru Cereri de finantare pot fi descarcate de aici.
 

Ghidul Solicitantilor

Anexa 1- Format Cerere de finantare

Anexa 2 - Bugetul proiectului

Anexa 3 - Declaratia Solicitantului

Anexa 4 - Acord de parteneriat RO

Anexa 4 - Acord de parteneriat EN

Anexa 5 - Contributia la rezultatele asteptate

Anexa 6 - Graficul activitatilor

Contractul de finantare nerambursabila si anexele sale

 

Procedura de aplicare consta in completarea Cererii de finantare si incarcarea anexelor sale exclusiv printr-un sistem de aplicare online: www.finantare.fdsc.ro. Detalii cu privire la aplicarea online sunt prezentate in Ghidul Solicitantilor.